ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

บทความ

ขวดไวน์

14-07-2564 14:40:35น.

ขวดไวน์ มีหลายรูปทรง หลายขนาดบรรจุ

โดยทั่วไปจะมี ทรง Bordeaux และ Burgundy แต่ที่นิยมในไทยจะเป็น ฺBordeaux

ซึ่งปากขวดไวน์จะเป็น cork mouth โดยการปิดจุกไวน์ จะมีจุกที่สามารถใช้กับขวดไวน์ได้มีทั้ง

จุกไม้คอร์ก จุกคอร์กสังเคราะห์ ปากขวดไวน์ปกติ จะมีมาตรฐานความกว้างที่ 19 มม. +,- 0.5 มม.