ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

บทความ

การใช้งาน Vinometer วัดแอลกอฮอล์ ในไวน์

26-09-2566 10:02:19น.
การใช้วีโนมิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ในไวน์ ก่อนหยุดการหมัก หรือก่อนการบรรจุ ลงขวดไวน์ แล้วปิดจุกคอร์ก1. ตั้ง VINOMETER ขึ้น ดังภาพ

2. นำไวน์ที่ต้องการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เทลงในกระเปาะเครื่องวัด แล้วปล่อยให้น้ำไวน์ไหลลง
ข้างล่าง ดังภาพ ที่ 2 สังเกตุดูตรงกลางท่อ อย่าให้มีฟองอากาศ เพราะจะทำให้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์ผิดพลาดได้ (หากมีฟองอากาศในท่อให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ ปิดบนกระเปาะรับน้ำไวน์ กด
เบาๆ น้ำไวน์จะไหลพร้อมกับฟองอากาศออกมา)

3. เมื่อไม่มีฟองอากาศแล้ว ให้คว่ำเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ลง (เทน้ำไวน์ในกระเปาะออก) น้ำ
ไวน์ในท่อจะไหลย้อนกลับมาจากด้านล่าง แล้วหยุด เราอ่านค่าจากจุดที่น้ำไวน์หยุด ณ จุดนั้น
ดังภาพที่ 3

4. หากต้องการวัดซ้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วค่อยนำมาวัดใหม่ โดยใช้น้ำไวน์ไล่น้ำที่ค้างอยู่ใน
หลอดออกให้หมด เหลือแต่น้ำไวน์ที่ต้องการวัด แล้วคว่ำเครื่องวัดลง เราก็สามารถอ่านค่า
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ได้เหมือน ข้อ 2.

5. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ใช้น้ำเปล่า หรือน้ำกลั่น ทำความสะอาด เหมือน ข้อ 2. เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง

ซื้อ vinometer china  หรือ คลิ๊กซื้อ Vinometer France