ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

บทความ

แคปซีลขวด หรือ ฝาครอบขวดไวน์ เพลาสติกสำหรับซีลคอขวด

13-07-2564 08:31:41น.
แค๊ปซีลสำหรับหุ้มปากขวดไวน์ สร้างความแตกต่างของสินค้าให้กับผู้บริโภค ในขณะเปรียบเทียบเลือกซื้อสินค้า สร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ของสีที่แตกต่างของแคปซีล เราอาจใช้สีที่่แตกต่างกัน ของแคปซีล ในการแยกชนิดของวัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่าย ที่มีความแตกต่างกันได้

ลูกค้าสามารถจดจำ และเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ


การใช้งาน แคปซีลขวดสามาถทำได้ง่ายๆ โดยครอบแคปซีล ลงบนปากขวดไวน์ แล้วใช้ความร้อนจาก ปืนเป่าลมร้อน Hot air gun

หรือ ไดรอุตสาหกรรม เป่าให้รัดรอบปากขวด (ไม่สามารถใช้ไดร์เป่าผมเพราะความร้อนไม่เพียงพอ)

แคปซีลขวด บางคนเรียก ฝาครอบขวดไวน์ หรือ พลาสติกสำหรับซีลคอขวด เมื่อบรรจุไวน์ ลงในขวดไวน์ หรือ เครื่องดื่มแล้ว
หลังจากปิดผนึกปากฝาขวดด้วย จุกไวน์ จุกคอร์ก จุกไม้ก๊อก ฝาจีบ หรือ ฝาเกลียว แล้ว สามารถใช้ แค๊ปซีล หุ้มทับฝาขวดอีกชั้น

เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในขวด และยังเพิ่มความสวยงามของสินค้า ทำให้ดูมีลักษณะเฉพาะตัวเพิ่มขึ้น


ซึงมีอีกวิธี ในการซีล แคปซีลฝาขวด สามารถใช้น้ำต้มเดือด โดยการครอบแคปซีลลงบนปากขวดไวน์ แล้วจุ่ม แคปซีลลงในน้ำต้มเดือด

อาจใช้ตะเกียบหรือซ้อม แตะกดแคปซีล หรือ ฝาครอบขวดไวน์ไว้กันเลื่อนออก แคปซีลหรือฝาครอบขวดไวน์ จะหดรัดที่ปากขวดไวน์

จากนั้นนำขึ้นจากน้ำต้มเดือด แล้วเช็ดให้แห้ง 


โดยร้าน ก.พนิต มีสีของ ฝาครอบขวด ให้เลือกซื้อ เลือกใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ หลากหลายสี ดังนี้


แคปซีล สีทอง                               แคปซีล สีแดงด้าน 

แคปซีล สีเงิน                 แคปซีล สีแดงคาดทอง 2 เส้น 

แคปซีล สีดำ                                   แคปซีล สีแดงมัน  

แคปซีล สีเขียว                                     แคปซีล สีม่วง   

แคปซีล ทองแดง                              แคปซีล สีเหลือง