ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

บทความ

ฝาขวดเกลียวอลูมิเนียม 29 มม. แบบมีเกลียวแล้ว สำหรับ ขวดหงส์ทอง แสงโสม

23-12-2564 13:47:42น.


ฝาเกลียว สีดำ และ สีทอง ขนาด 29 มิลลิเมตร สามารถปิดปากขวดแสงโสมกลม, 100Pipers, หงส์ทอง กลมหรือแบน, รีเจนซี่ บรรจุ 2,700ฝา/ลัง

ฝาเกลียวอลูมิเนียม ทำเกลียวแล้ว สำหรับปิดฝาขวดแก้ว ฝาขวดพลาสติก ขนาดบรรจุต่างๆ กัน

โดยสามารถตรวจสอบขนาดขวด ที่จะใช้กับฝาเกลียวอลูมิเนียม ด้วยเทียบขนาดปากขวดกับฝาเกลียวอลูมิเนียมกับขวดแก้วที่มีอยู่ในท้องตลาดได้

ซึ่งฝาเกลียวอลูมิเนียม ขนาด 29 มม.นี้จะใช้ได้กับ ฝาขวดหงส์ทอง แบบกลมและแบน ฝาขวดแสงโสม 100Pipers.

ซี่งเมื่อปิดฝาเกลียว 29 มม.สีทอง หรือฝาขวดเกลียวสีดำด้วยการขันเกลียวแล้ว น้ำในขวดไม่หกออกมา และเรายังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้นอีก โดยการใช้ที่ปิดฝาเกลียวมือ ขันล็อคฝาเกลียวอลูมิเนียม ด้านล่างโดยการปิดด้านล่างของฝาเกลียวอลูมิเนียม

เพื่อให้รู้ว่าฝาขวดเกลียวอลูมิเนียมนี้ยังไม่ได้เปิด มั่นใจว่าจะปนสิ่งอื่นลงไป ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยการใช้ที่ปิดฝาเกลียวอลูมิเนียม แบบมือ

หรือแบบหัวปิดติดกับแท่นสว่าน ปิดล็อคด้านล่าง ซึ่งมีจำหน่ายด้วย

คลิ๊ก ซื้อ ฝาขวดเกลียว 29 มม สีทอง